Tävlingsregler

Tävlingen går ut på att tävlingsdeltagare så snabbt som möjligt ska byta till eller lägga till förnamnet Klaus-Heidi och fått detta dokumenterat och godkänt av Skatteverket eller PRV. Den tävlande registrerar sig på www.klaus-heidi.se. Där ska tävlingsdeltagaren ladda upp ett intyg från Skatteverket eller PRV, godkänna tävlingsvillkoren och lämna en motivering till varför deltagaren ska vinna ett nytt liv i Berlin. Den av de tävlingsdeltagarna som snabbt har laddat upp ett giltigt intyg med förnamnet Klaus-Heidi och som lämnat den bästa motiveringen utses till vinnare i tävlingen. Tävlingsbidragen bedöms av en jury på Lufthansa och kan inte överklagas. För att delta i tävlingen måste tävlingsdeltagaren registrera för- och efternamn, telefonnummer och adressuppgifter så att Lufthansa enkelt och snabbt kan kontakta vinnaren. Om den vinnande tävlingsdeltagaren uppgivit felaktigt namn, telefonnummer eller inte går att kontakta inom 12 timmar från att tävlingsdeltagaren korats som vinnare, diskvalificeras tävlingsdeltagaren och en ny vinnare utses av juryn. Tävlingsdeltagare måste vara 18 år fyllda.

Tävlingen pågår fr.o.m. 11 oktober – 14 november 2013.

Juryn, som består av representanter från Lufthansa German Airlines, förbehåller sig rätten att avgöra vilken motivering som är den bäst lämpade för att få utses till vinnare av tävlingen sammantaget med snabbheten med uppladdningen av ett intyg från Skatteverket eller PRV. Juryns beslut kan inte överklagas.

Lufthansa ansvarar för den behandling av personuppgifter som görs i samband med tävlingen. Personuppgifterna kommer enbart att användas för att administrera tävlingen. Tävlingsdeltagaren har enligt lag rätt att få information om de personuppgifter som registrerats om denna och att få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade.

Vinnarens namn kommer att publiceras på lufthansa.com samt klaus-heidi.se senast den 15 december 2013.

Anställda på Lufthansa, DDB och eventuella samarbetspartners i tävlingen och familjemedlemmar till någon av dessa får inte delta i tävlingen.

Vinsten:

Vinstens värde uppskattas till ca 200 000 SEK. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Vinsten är personlig och kan inte helt eller delvis överlåtas till annan. Vinsten kan inte heller helt eller delvis bytas mot kontanter eller mot andra varor eller tjänster. Resor, övernattningar eller annan form av merkostnad som kan tillkomma utanför vinsten åligger det vinnaren själv att bekosta. Notera att det endast är vinnaren som erhåller pris och att inga pris kommer att delas ut till övriga deltagare i tävlingen.

I vinsten ingår:

  • En enkel resa med Lufthansa Stockholm – Berlin under januari 2014.
  • Betalt boende i visad lägenhet 1 januari 2014 – 31 december 2014.
  • En resväska. Ett Berlin Visitor Card från VisitBerlin.
  • En Cykel och cykelhjälm.
  • Intensivkurs i tyska.
  • Två flygresor med Lufthansa under 2014 från Berlin till Frankfurt och München.

Tävlingsdeltagande:

Deltagande i tävlingen förutsätter att tävlingsdeltagaren på förhand accepterar och godkänner tävlingsreglerna under deltagandet i samtliga steg i tävlingen. Lufthansa förbehåller sig rätten att utesluta en tävlingsdeltagare ur tävlingen om Lufthansa misstänker att denna bryter mot tävlingsreglerna, fuskar eller på annat sätt försöker tillskansa sig otillbörliga fördelar eller försöker sabotera tävlingen. Tävlingsdeltagaren måste vara myndig (över 18 år), vara svensk medborgare, får inte vara efterlyst, föremål för pågående brottsutredning eller under de senaste 2 åren varit frihetsberövad i anledning av brott eller ha dömts till skyddstillsyn eller tvångsvård under denna tidsperiod.

Begränsningar Lufthansas ansvar:

Lufthansa är inte ansvarig för tävlingsdeltagares möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet allvarligt begränsas av någon omständighet som ligger utanför Lufthansas rimliga kontroll, inbegripet utan begränsning: felaktig, ofullständig, avbruten, fördröjd eller på annat sätt missad information orsakad av tävlingsdeltagaren, dennes eller annans datautrustning, dataprogram, eller annan teknisk utrustning som användes för att genomföra tävlingen eller fel på sådan utrustning eller data program. Detta inbegriper också fel i Internet online system och/eller Internetleverantörens datautrustning och/eller dataprogram hos Lufthansa beroende på tekniska problem och/eller hög trafikbelastning på Internet eller webbsida och/eller kombination av detta, skada eller fel som kan uppstå på tävlingsdeltagares och/eller annans datautrustning, dataprogram och/eller lagrad data som följd av deltagande i tävlingen, samt förändrad lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse.

Lufthansa står inte för någons kostnader relaterade till att ansöka om byte till eller ytterligare namnbyte för att ta bort ”Klaus-Heidi” som förnamn, inklusive kostnader för att erhålla nytt pass/ID handlingar eller byta tillbaka till pass/ID etc. i vilka "Klaus-Heidi" inte ingår.

Kontakt

Vid eventuella frågor, välkommen att kontakta Lufthansas svenska marknadsavdelning: marketing.sweden@dlh.de

Rabattkoderna

Koderna kan endast lösas in för bokningar som görs på www.lufthansa.com. koderna gäller inte tillsammans med någon "Access Code" för att köpa redan rabatterade priser.

Rabattkoderna är endast avsedda för personligt bruk. Att sälja vidare eller annan överföring till tredje part är förbjuden. I händelse av en överträdelse kan Lufthansa, eller en tredje part som godkänts av Lufthansa, förbehålla sig rätten att vägra lösa in kupongen.

Kuponger gäller endast resvägar där alla flygningar görs av Lufthansa och Lufthansa Regional Partner (inkl. Lufthansa City Line och Eurowings).

200 kr rabatt koder från denna kampanj kan lösas in fram till och med 1 januari, 2014.

Vidare så måste resan göras mellan datumen 11 oktober – 31 mars, 2014 (men ej mellan 20 december – 6 januari) för att rabattkoden ska fungera.

500 kr rabatt koder från denna kampanj kan lösas in fram till och med 1 januari, 2014.

Vidare så måste resan göras inom två valfria perioder. Antingen både ut och hemresa mellan 11 oktober – 19 december, 2013. Eller mellan 7 januari – 31 mars, 2014 för att rabattkoden ska fungera.

Endast en rabattkod kan användas i varje bokningsprocess.

Rabattkoden minskar tariff värdet, alltså biljettpriset, av biljetten och kan inte användas för avgifter, skatter, avgifter eller andra tillägg.

Om tariffen av biljetten är mindre än värdet på kupongen, kan det återstående beloppet inte dras av från tariffenvärdet av andra biljetter som köpts i samma bokning.

Om värdet av rabattkoden överstiger det totala tariffvärdet av alla biljetter i en bokning process kan det återstående beloppet inte lösas in i en ytterligare bokningsprocess.

Kupongen gäller endast för flyg som avgår från Sverige.

Om en biljett som rabatterats med en kod skall återbetalas så ersätts endast det rabatterade värdet på biljetten. Om en biljett kan återbetalas hänger på de villkor som är knutna till biljetten beroende på bokningsklass.

Rabattkoden och alla restvärden som härrör från deras användning kan inte betalas ut kontant.

Om värdet av en biljett köpt med en rabattkod används som delbetalning för en högre prissatt biljett (t.ex. mot en högre taxa), kan endast det reducerade värdet av biljetten sätta mot värdet av den nya biljetten.

Vissa biljetter kan uteslutas från betalning med rabattkoder.

Kuponger får endast användas för flygbiljetter, inte för omboknings avgifter (MCOs) eller betalning av övervikt av bagage.

Passagerarens kvitto, som fungerar som en faktura för flygbiljetter, visar bara det reducerade biljettpriset.

Lufthansa förbehåller sig rätten att dra tillbaka en rabattkod när som helst. Gräns per kampanj är en kupong per person. Lufthansa förbehåller sig rätten att avboka när samma person använder flera kuponger.